Personuppgiftspolicy – GDPR

Lindqvist Accounting AB samlar in och behandlar personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden, både som personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde. Vi använder även information för att informera när vi släpper nya tjänster eller rutiner, eller för att besvara frågor/intresseanmälningar som potentiella kunder skickar.

I enlighet med GDPR kan du närsomhelst be oss rätta dina uppgifter, be oss exportera dem, be oss ta bort dig helt från våra databaser. Kontakta johan (at) lindqvistaccounting.se

Lindqvist Accounting AB samlar in personuppgifter med stöd av samtycke samt för att kunna fullgöra avtal, vilka är två rättsliga principer som möjliggör behandling av personuppgifter. Samtycke används endast för att svara på intresseanmälan. Fullgörande av avtal är grunden för att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att leverera de tjänster där du som kund ingått avtal med oss.

Hur länge lagrar Lindqvist Accounting AB personuppgifter?
Lindqvist Accounting AB sparar personuppgifter så länge som är nödvändigt för att leverera tjänsterna eller för att uppfylla det ändamål i vilket data samlades in.

Personuppgifter hos tredje part
För att kunna leverera de tjänster vilka vi ingått avtal med dig som kund så kan vi komma att lämna ut personuppgifter till tredje part. Lindqvist Accounting AB säkerställer att underbiträdesavtal är tecknat med sådana parter, samt att dessa följer instruktioner om hur personuppgifter skall behandlas, samt har samma säkerhetsnivå som Lindqvist Accounting AB. Tredje part kan återfinnas inom EU/ESS, och även utanför EU (Google, Microsoft).

Dataskydd
Lindqvist Accounting AB behandlar all data med hög säkerhetsstandard och rutiner för att skydda den mot obehörig åtkomst och spridning. Detta innebär att tvåstegsverifiering nyttjas för åtkomst till system samt att endast personal med faktiska behov av dina personuppgifter kommer åt dem.

Cookies
Lindqvist Accounting AB använder cookies för att identifiera och spåra besökare, hur www.lindqvistaccounting.se nyttjas, samt deras inställningar för att kunna erbjuda en bättre surfupplevelse. Detta är helt frivilligt, och cookies kan inaktiveras för vår webb, samt raderas när som helst.

Kontakt
För mer detaljerade frågor gällande vår datahantering, vänligen kontakta oss på johan (a t) lindqvistaccounting.se